шаблон

Гурток працює в ЗОШ№1

Керівник гуртка

Стрільчик Людмила Іванівна.

Гурток працює згідно програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, збірник  № 1, від 2007року.

   Мета і основний зміст роботи гуртка полягає у формуванні компетентностей у процесі технічної творчості. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

- практичної: формування вмінь і навичок роботи з різними матеріалами й інструментами, прийомів виготовлення виробів і виконання технологічних операцій;

- пізнавальної: ознайомлення з основами технічної творчості, декоративно-ужиткового мистецтва, моделювання й конструювання, оволодіння поняттями, знаннями про матеріали та інструменти;

- творчої: задоволення потреб особистості у творчій самореалізації, формування творчої особистості, її художнього смаку, пізнавального інтересу, творчої уяви, фантазії, емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток;

- соціальної: виховання поваги до звичаїв і традицій українського народу, бережливого ставлення до рідної природи.

    Заняття в гуртку допомагає дітям розумно й цікаво проводити свій вільний час, пробуджує допитливість, любов до знань. Це є важливим аспектом психологічної підготовки підростаючого покоління до праці на сучасному етапі є формування в нього самовідповідальності, розуміння необхідності самому піклуватися про себе; сприяє розвитку в характері людини відповідальності, підприємливості, ініціативності, творчого підходу до справи.

   На заняттях застосовуються різноманітні методи навчання: поясню­вально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація); репро­дуктивні (відтворювальні); проблемно-пошукові (проблемне викладання матеріалу). Перевага надається інтерактивним та ігровим методам. Під час занять використовуються: сюжетно-рольові ігри, ігри-змагання та ігри-конкурси, пальчикові ігри, елементи пантоміми, ляльковий театр оригамі тощо.

 Гурток працює на базі Уманської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 ім. О.С. Пушкіна Уманської міської ради Черкаської області з 2015 року.

Вік дітей від 7 до 12 років.