шаблон

Керівник гуртка Мартинюк Леонід Тимофійович.

 

Новоутворений гурток  основ науково-дослідницької діяльності

працює на базі станції юних техніків м. Умані.

Займається в ньому учнівська молодь старшого шкільного віку від 14 до 18 років. 

       Заняття проводяться  2 рази на тиждень відповідно до адаптованої програми та погодженої з міським методичним кабінетом відділу освіти Уманської міської ради .

      Програма курсу «Основи науково-дослідницької діяльності» спрямована на оволодіння гуртківцями базовими науковими поняттями та категоріями, опанування окремих аспектів проведення наукового дослідження і методологічних підходів під час його реалізації у різних галузях науки і техніки.

Мета програми полягає у формуванні початкових дослідницьких вмінь, сприянні творчому й інтелектуальному розвитку особистості в процесі науково-дослідницької роботи.

Основними завданнями курсу є:

ознайомити з принципами і правилами організації дослідницької діяльності;

сформувати поняття про науково-дослідницьку діяльність та її основні етапи;

формувати навички з визначення теми і проблеми дослідження; формулювання мети, завдань дослідження;

ознайомити з основними методами дослідження;

 розвивати вміння планувати й організовувати свою науково-дослідницьку діяльність;

ознайомити з основними принципами роботи з науковою літературою; ознайомити з правилами оформлення та представлення роботи; : формувати інтерес до пошукової дослідницької діяльності;

 знайомити з поняттям про науково-дослідницьку діяльність і науку загалом;

 формувати навички проведення науково-дослідницької роботи;

 розвивати вміння ставити проблему, формулювати мету і завдання дослідження, оперувати методикою досліджень в обраній галузі науки;

 сприяти розвитку самостійного, творчого мислення, вміння використовувати знання на практиці;

 навчити правильно оформляти і представляти науково-дослідницьку роботу.

 

          Є вже перші результати праці. Так Харишук Катерина  зайняла перше місце в міському етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів  МАН.