шаблон

Гурток працює на базі ЗОШ№11

Керівник гуртка

Мартинюк Лариса Вікторівна.

Гурток працює згідно програми рекомендованої Міністерством освіти і науки України, м. Київ, збірник №1 з 2013 року на базі Уманської загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів №11 Уманської міської ради Черкаської області.

В гуртку займаються діти віком від 6 до 12 років.

Основна мета роботи гуртка: виховання любові й інтересу до народної творчості, до прекрасного. Розвиток бажання точніше передавати форму, пропорції зображення деталей і предметів. Навчити дітей передавати характерні ознаки предмета, чітко правильно зображати об’ємну форму предмета, точніше дотримуватися пропорції. Міцно скріплювати частини предмета, витягати дрібні частинки з основного шматка глини. Розуміти характерні особливості будови предмета. Об’єднувати кілька предметів на одній підставці в певних смислових співвідношеннях.

Більшість тем програми побудовані на знанні матеріалів шкільної програми. Як і будь-який напрямок образотворчої діяльності ліплення з глини дає можливість розвивати в дітях розумову активність, творчість, художній смак, спостережливість, зосередженість, уважність, наполегливість та багато інших якостей, які сприяють більш успішному засвоєнню шкільної програми.

Завдання програми: розвиток дитячої творчості, збагачення дітей творчими та технічними навичками. Створення зацікавленості до відповідного виду діяльності.

В гуртку «Глиняна іграшка» використовуються наступні форми роботи: бесіди, екскурсії, практична робота, участь у виставках та конкурсах. Бесіди проводяться з метою розширення та поглиблення знань учнів, є теоретичною основою для практичної роботи в гуртках. Екскурсії сприяють розширенню кругозору гуртківців. Виставки та конкурси на тому чи іншому етапі роботи гуртка є підсумком практичної роботи за відповідний період роботи.

Практична робота не  обмежується простим копіюванням зразків, діти повинні навчитися творчо підходити до виконання роботи, оволодіти культурою виявлення виразних властивостей матеріалу.

Досягнення:

2013 рік – конкурс «Космічні фантазії» - ІІ місце Пелішенко Марія Сергіївна , Тарасюк Аліна Олегівна .

2014 рік – конкурс «Знай і люби свій край». Робота «Мій Шевченко». –

І місце Мартинюк Віталій Віталійович, Франчук Анастасія Вадимівна.

2015 рік – конкурс «Знай і люби свій край». Робота «Хліб – всьому голова». І місце Мартинюк Віталій Віталійович .