шаблон

Гурток працює на базі Уманського навчально-виховного комплексу

« Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 – медичної гімназії» .

Керівник гуртка

Баклицька Юлія Дмитрівна.

 

Гурток працює згідно програми рекомендованої Міністерством освіти і науки України, Київ, збірник №1, 2007.

Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі технічної творчості.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

  • пізнавальної: ознайомлення з основами технічної творчості, декоративно-ужиткового мистецтва, моделювання і конструювання; оволодіння поняттями, знаннями про матеріали й інструменти;
  • практичної: формування вмінь і навичок роботи з різними матеріалами й інструментами, прийомів виготовлення виробів і виконання технологічних операцій;
  • творчої: задоволення потреб особистості у творчій самореалізації; формування творчої особистості, її художнього смаку, пізнавального інтересу, творчої уяви, фантазії, емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток;
  • соціальної: виховання поваги до звичаїв і традицій українського народу, бережливого ставлення до рідної природи; розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери (доброзичливе ставлення до людей, охайність і старанність у роботі).

Гурток об’єднує дітей віком від шести до тринадцяти років.