шаблон

Гурток працює в СЮТ 

Заняття  проводять Козаченко С.В. та Килимник М.М.

 

      Козаченко С.В.   Килимник М.М.

 

Гурток працює згідно програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, Київ, збірник №1, 2007.

Програми спрямовані на розвиток просторової уяви, поглиблення знань у галузі конструювання різноманітних літальних об’єктів моделей кораблів і суден.

    Основні завдання полягають в ознайомленні з технічними видами , основами наук та технологій, набуттям техніко-технологічних умінь і навичок, практичних навичок у проектуванні,  розвитку технічного

мислення, конструкторських здібностей, інтересу до  технічної творчості,

у формуванні майстерності виготовлення авіа-судно-моделей, у вихованні культури праці, професійному самовизначенні.

В основі програми – особистісно орієнтоване навчання, що враховує потреби кожного гуртківця, його здібності, уміння, навички та допомагає виявити творчий потенціал дитини.

Гуртки авіа- та судномоделювання працюють з 1989 року на базі станції юних техніків м. Умані.

  В гуртку займаються діти віком від 10 до 17 років.

 

 

  

 

На гуртку займаються виготовленням літаючих моделей по 3- напрямках:

- вільнолітаючі;

- кордові;

- радіокеровані.

  

 Вихованці беруть участь у Всеукраїнських, обласних та міських змаганнях, конкурсах  та систематично стають переможцями.

2013 рік - Капка Владислав - І та ІІ місце в обласних змаганнях з авіамодельного (мікромоделі літаків).

2015 рік - Головчук Микола, Блажко Владислав та Піскорський Ростислав ІІ місце в особистих першостях різних класів, Немцев Дмитро –ІІІ місце – в особистій першості – кордові моделі.